Kas ir molu daļa?

Mola daļa ir koncentrācijas vienība ķīmijā.

Arne Pastoors, Getty Images

Mola daļa ir vienība koncentrācija , kas definēts kā vienāds ar dzimumzīmju skaits komponents dalīts ar kopējo skaitu kurmji par risinājumu. Tā kā tā ir attiecība, molu daļa ir izteiksme bez vienības. Visu šķīduma sastāvdaļu molu daļa, saskaitot kopā, būs vienāda ar 1.

Molu daļas piemērs

Iekšā risinājums 1 mol benzola, 2 mol tetrahloroglekļa un 7 mol acetona, acetona mola frakcija ir 0,7. To nosaka, saskaitot acetona molu skaitu šķīdumā un dalot vērtību ar kopējo šķīduma sastāvdaļu molu skaitu:Acetona molu skaits: 7 moli

Kopējais molu skaits šķīdumā = 1 mols (benzols) + 2 moli (tetrahloroglekļa) + 7 moli (acetons)
Kopējais molu skaits šķīdumā = 10 moliAcetona molu daļa = moli acetona / kopējais molu šķīdums
Acetona molu daļa = 7/10
Acetona molu daļa = 0,7

Līdzīgi, benzola mola daļa būtu 1/10 vai 0,1, bet oglekļa tetrahlorīda mola daļa būtu 2/10 vai 0,2.